Summer 1988 Anime

Spring 1988Fall 1988
Movie

Akira

969Watchers
Saint Seiya: Shinku no Shounen Densetsu
車田正美/集英社・東映アニメーション・東映
Biriken
TV

Biriken

14Watchers